RSS

Arhivele lunare: Aprilie 2013

Microanotimpuri – Aprilie

…Croncănit de ciori pe strunele unei vacanţe şi arcuşul clipelor privind  în sus,

către cerul uitat undeva înspre crengi…

Viermuiala paşnică a zilelor de Paşte;

viorele prăfuite pe la colţuri…

După amiezi somnoroase sau obositor blonde

…aripi perforate de ulcere gânditoare.

De unde atâtea viori, nevolnică năvalnică Primăvară?!

Reclame